dissabte, de juny 25, 2011


Cada cop més la idea d'art i d'artista em planteja més problemes d'encaix en el món on voldria viure.